CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành được quy định tại MT Parts như sau:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
 • Thời hạn bảo hành trên phiếu, tem bảo hành còn hiệu lực.
 • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không bị rách nát, gạch xóa, chắp vá.
 • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua…
 • Tem bảo hành hoặc tem niêm phóng ( nếu có) từ nhà sản xuất phải còn nguyên vẹn.
 • Người mua chịu chi phí vận chuyển gửi và nhận hàng bảo hành.

 

2. Sản phẩm không được bảo hành miễn phí sẽ phát sinh các chi phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • Sản phẩm không thuộc danh mục bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.
 • Sản phẩm không thỏa mãn các điều kiện bảo hành ở mục (1) trên.
 • Số seri, mã sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành
 • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại các trung tâm bảo hành không được ủy nhiệm của Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.
 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng, và lỗi hư hỏng không thuộc phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

 

3. Với trường hợp phát sinh chi phí bảo hành, MT Parts sẽ liên hệ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành. Cuộc gọi sẽ được ghi âm để đảm bảo uy tín và chính xác: Khách hàng vui lòng thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình bảo hành sửa chữa đã được sự đồng ý của 2 bên. 

Main Menu