Bàn chà cong ngắn – 8391415011

500.000 

In stock

Mirka – Bàn chà cong ngắn – 8391415011

Technical Specifications

Product class Hand sanding block
Width (mm) 70
Accessory attachment Grip
Height (mm) 50
Model name Curved Pad for Block
Hole configuration 13
Firmness Medium
Length (mm) 125

Main Menu

Bàn chà cong ngắn - 8391415011

500.000 

Thanh toán