Dao bả sắt

80.000 

In stock

Dao bả sắt / cặp

Category:

Dao bả sắt
Dùng để trộn và trét bả matit trên bề mặt thân vỏ xe và dễ dàng uốn trong việc trét bả matit

Main Menu

Dao bả sắt

80.000 

Thanh toán