Phễu lọc sơn gốc nước

1.700 

In stock

Phễu lọc sơn gốc nước / cái

Category:

Phễu lọc sơn gốc nước
Dùng để lọc sơn màu gốc nước , sơn màu gốc dầu , sơn lót , dầu bóng cho ngành sơn sửa chữa

Main Menu

Phễu lọc sơn gốc nước

1.700 

Thanh toán