• Xi đánh bóng 3M bước 3 06006

    – Xi đánh bóng 3M được sử dụng bằng tay hoặc máy rung , giúp tăng cường độ bóng trên bề mặt sơn sau khi đánh bóng hoàn thiện, dùng với khăn mịn.

    – Dùng làm nước xi cuối cùng (xi lau) tạo độ bóng sâu, hình thành trên bề mặt sơn lớp bảo vệ.

    – Tạo lớp bảo vệ bề mặt sơn, sử dụng cho lớp sơn đã cứng hoàn hảo, tạo ra độ bóng sâu.

    – Công thức đặc biệt có khả năng loại bỏ lớp màng đường hoặc quá trình oxy hóa nhẹ khỏi lớp hoàn thiện xe.

Main Menu